Groepswonen Ouderen Nieuwegein De Bosruiter

Welkom op de website van Groepswonen Ouderen Nieuwegein De Bosruiter.
Wij willen u graag informeren over het groepswonen door ouderen van 50+ en nodigen u uit om zelf eens een kijkje te nemen in een van de zelfstandige appartementen met een sociale huur.

De Bosruiter

De woongroep

De bewoners en toekomstige bewoners zijn mannen en vrouwen vanaf 50 jaar die het fijn vinden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen met behoud van privacy. Omzien naar elkaar en burenhulp zijn de voorwaarden die dit mogelijk maken.

De initiatiefgroep is gestart in 1995. Daarna werd de Vereniging Groepswonen Ouderen Nieuwegein locatie De Bosruiter opgericht en begon het zoeken naar een geschikte locatie en een woningbouwvereniging die het project wilde financieren en bouwen. In 2003 was het gebouw klaar en gingen de eerste leden wonen in De Bosruiter. In de groene en ruim opgezette wijk Doorslag wonen inmiddels ruim xxxx.bewoners.

Kom eens kijken

Wij willen u graag informeren over het wonen in een woongroep. Dat gaat het beste als u zelf eens komt kijken naar een woning. Wij kunnen dan uw vragen beantwoorden en informatie geven. Wij hanteren een eigen wachtlijst. Dat betekent dat u flexibel bent in het kiezen van de juiste tijd om te komen wonen. Als u zelfredzaam bent en goed mobiel dan willen wij u graag laten zien hoe fijn het is om zelfstandig te wonen terwijl u de gezelligheid en saamhorigheid ervaart die het wonen in een woongroep u kan bieden.

De Organisatie

De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Daarin staan de regels die wij met elkaar hebben afgesproken. Er is minimaal 1x per jaar een algemene ledenvergadering waarin gezamenlijke besluiten worden genomen en de jaarrekening wordt goedgekeurd.

Er is een dagelijks bestuur dat gevormd wordt door een aantal leden. Aanvullende taken worden door werkgroepen gedaan, de commissies.
De bezoekcommissie begeleidt de aanmeldprocedure voor nieuwe leden tussen 50 en 70 jaar.
De lief-en leed commissie regelt attenties voor de verjaardagen jubilea enz.
Het tuinonderhoud wordt door onszelf gedaan.
Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging Groepswonen Ouderen, de LVGO.

De Vereniging Groepswonen Ouderen Nieuwegein heeft als doelstelling het bevorderen en ondersteunen van het gemeenschappelijk, zelfstandig wonen door ouderen vanaf 50 jaar. Dit op basis van zelfbeschikking en zelfredzaamheid.
Er wordt van de kandidaatbewoner een actieve inbreng verwacht aan het groepswonen. Het uitwisselen van elkaars vaardigheden en talenten is een belangrijk onderdeel van het groepswonen.
Tevens wordt van de kandidaat verwacht dat hij omziet naar zijn medebewoners als een goede buur. Deelname aan activiteiten is vrijblijvend, maar bevordert het gevoel van samenhang in de groep.